انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران برگزار می کند:

کلاس های آموزش تخصصی نرم افزار با رویکرد صنعتی

همراه با اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

 

دوره‌های تابستان ۹۷ به پایان رسیده است. دوره بعدی در پاییز و زمستان ۹۷ خواهد بود.