نشریه میم

شماره چهارم نشریه میم

چهارمین شماره نشریه میم در تاریخ ۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد و در اختیار دانشجویان و اساتید این دانشکده قرار گرفت. مطالب شماره چهارم نشریه میم : فهرست شماره چهارم : مصاحبه با دکتر هاشمی مطلق کنکور کارشناسی ارشد مصاحبه با دکتر هاشمی مطلق بیوتروریسم از پایان نامه های برتر برای دانلود شماره بیشتر بخوانید...

نشریه میم

شماره سوم نشریه میم

سومین شماره نشریه میم در تاریخ ۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد و در اختیار دانشجویان و اساتید این دانشکده قرار گرفت. مطالب شماره سوم نشریه میم: فهرست شماره سوم: مصاحبه با دکتر مستوفی منظره دانشجویان در مورد ادامه تحصیل معرفی نرم افزار معرفی گرایش فرایند خبرنامه مقدمه ای بر نانوتکنولوژی برای دانلود شماره بیشتر بخوانید...

نشریه میم

دانلود شماره دوم نشریه میم

دومین شماره نشریه میم در تاریخ ۱۶ خردادماه سال ۱۳۹۵  منتشر شد و در اختیار دانشجویان و اساتید این دانشکده قرار گرفت. مطالب شماره دوم نشریه میم: فهرست شماره دوم: مصاحبه با دکتر حمیدی منظره دانشجویان در مورد ادامه تحصیل معرفی نرم افزار معرفی گرایش داروسازی خبرنامه معرفی کانون فارغ التحصیلان   برای بیشتر بخوانید...

نشریه میم

دانلود شماره اول نشریه میم

اولین شماره نشریه میم در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ همزمان با نهمین جشن سالیانه مهندسی شیمی، پلیمر و نفت منتشر شد و در اختیار دانشجویان و اساتید این دانشکده قرار گرفت. مطالب شماره اول: مصاحبه با دانشجویان خارج از کشور مصاحبه با دکتر مژگان عباسی معرفی گرایش محیط بیشتر بخوانید...