نشریه میم

۰۵بهمن ۱۳۹۵

چهارمین شماره نشریه میم در تاریخ ۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد و در اختیار دانشجویان و اساتید این دانشکده قرار گرفت. مطالب شماره چهارم نشریه میم : فهرست شماره چهارم : مصاحبه با دکتر هاشمی مطلق کنکور کارشناسی ارشد مصاحبه با دکتر هاشمی مطلق بیوتروریسم از پایان نامه های برتر برای دانلود شماره چهارم نشریه میم اینجا را کلیک […]

۰۵بهمن ۱۳۹۵

سومین شماره نشریه میم در تاریخ ۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد و در اختیار دانشجویان و اساتید این دانشکده قرار گرفت. مطالب شماره سوم نشریه میم: فهرست شماره سوم: مصاحبه با دکتر مستوفی منظره دانشجویان در مورد ادامه تحصیل معرفی نرم افزار معرفی گرایش فرایند خبرنامه مقدمه ای بر نانوتکنولوژی برای دانلود شماره سوم نشریه میم اینجا را […]

۱۳تیر ۱۳۹۵

دومین شماره نشریه میم در تاریخ ۱۶ خردادماه سال ۱۳۹۵  منتشر شد و در اختیار دانشجویان و اساتید این دانشکده قرار گرفت. مطالب شماره دوم نشریه میم: فهرست شماره دوم: مصاحبه با دکتر حمیدی منظره دانشجویان در مورد ادامه تحصیل معرفی نرم افزار معرفی گرایش داروسازی خبرنامه معرفی کانون فارغ التحصیلان   برای دانلود شماره دوم نشریه میم […]

۱۳تیر ۱۳۹۵

اولین شماره نشریه میم در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ همزمان با نهمین جشن سالیانه مهندسی شیمی، پلیمر و نفت منتشر شد و در اختیار دانشجویان و اساتید این دانشکده قرار گرفت. مطالب شماره اول: مصاحبه با دانشجویان خارج از کشور مصاحبه با دکتر مژگان عباسی معرفی گرایش محیط زیست معرفی نرم افزار مقالات […]