انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر

جلسه همفکری با رئیس دانشکده مهندسی شیمی، دکتر موسویان

در جلسه همفکری با رئیس دانشکده مهندسی شیمی، دکتر موسویان که در سیزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار شد، در مورد برنامه های آتی انجمن علمی بحث شد. گزارش تصویری این جلسه:

خبرنامه

سلسله جلسات آشنایی با تجارب صنعتی: مهندس یارمند

سلسله جلسات آشنایی با تجارب صنعتی که در دوره ۹۶-۹۷ انجمن علمی برگزار می‌شد، به طور مرتب از تجربیات افراد صنعتی برای دانشجویان گفته می‌شود. گزارش تصویری جلسه با مهندس یارمند:

خبرنامه

سمینار مدیریت کربن و تغییر اقلیم

انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران با همکاری شرکت نیک سو برگزار می کند: سمینار مدیریت کربن و تغییر اقلیم سخنران: دکتر سید شایان سیف                 مدیر پروژه شرکت مهندسی مشاور نیک سو – دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه تهران   بیشتر بخوانید...

انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر

دوره ۹۷-۹۸ انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

انتخابات دوره ۹۷-۹۸ انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ صورت گرفت و افراد زیر منتخب عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی شدند: دکتر رحمت ستوده قره باغ (استاد مشاور انجمن علمی) میثاق رضاپور (دبیر) سید محمد رضوی (مسئول کارآموزی‌ها) صادق تقوی (سردبیر نشریه) امیرحسین هوشمند بیشتر بخوانید...