انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر

جلسه همفکری با رئیس دانشکده مهندسی شیمی، دکتر موسویان

در جلسه همفکری با رئیس دانشکده مهندسی شیمی، دکتر موسویان که در سیزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار شد، در مورد برنامه های آتی انجمن علمی بحث شد. گزارش تصویری این جلسه:

انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر

دوره ۹۷-۹۸ انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

انتخابات دوره ۹۷-۹۸ انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ صورت گرفت و افراد زیر منتخب عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی شدند: دکتر رحمت ستوده قره باغ (استاد مشاور انجمن علمی) میثاق رضاپور (دبیر) سید محمد رضوی (مسئول کارآموزی‌ها) صادق تقوی (سردبیر نشریه) امیرحسین هوشمند ادامه مطلب…

انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر

اعضای پیشین انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر

  اسامی دوره ۹۶-۹۷ شورای مرکزی انجمن علمی نام و نام‌خانوادگی سمت مقطع تحصیلی سال ورود به دانشگاه پست الکترونیک حسین وفایی زنوز دبیر انجمن کارشناسی ۱۳۹۳ بیتا توانا نائب دبیر کارشناسی ۱۳۹۵ Beetatavana@gmail.com سینا خیرآبادی مسئول روابط عمومی و سردبیر نشریه کارشناسی ۱۳۹۳ kheirabadi.s@ut.ac.ir سید محمد رضوی مسئول بازدیدها و ادامه مطلب…

انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر

معرفی

انجمن‌های علمی دانشجویی انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در دهه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و ادامه مطلب…