خبرنامه

سمینار مدیریت کربن و تغییر اقلیم

انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران با همکاری شرکت نیک سو برگزار می کند: سمینار مدیریت کربن و تغییر اقلیم سخنران: دکتر سید شایان سیف                 مدیر پروژه شرکت مهندسی مشاور نیک سو – دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه تهران   ادامه مطلب…

جشن های سالیانه

دهمین جشن سالیانه مهندسی شیمی، پلیمر و نفت

دهمین جشن سالیانه مهندسی شیمی، پلیمر و نفت به همت ورودی ۹۳ در پانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در تالار چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم همراه با سخنرانی ریاست محترم دانشکده، تجلیل از برگزیدگان جایزه دکتر هاشمی، پخش کلیپ های دانشجویی، تئاتر، مسابقه و … بود.

جشن های سالیانه

یازدهمین جشن سالیانه مهندسی شیمی، پلیمر و نفت

یازدهمین جشن سالیانه مهندسی شیمی، پلیمر و نفت به همت ورودی ۹۴ در سیزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در تالار چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم همراه با سخنرانی ریاست محترم دانشکده، تجلیل از برگزیدگان جایزه دکتر هاشمی، پخش کلیپ های دانشجویی، تئاتر، مسابقه، بازارچه خیریه و ادامه مطلب…

انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر

دوره ۹۷-۹۸ انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

انتخابات دوره ۹۷-۹۸ انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ صورت گرفت و افراد زیر منتخب عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی شدند: دکتر رحمت ستوده قره باغ (استاد مشاور انجمن علمی) میثاق رضاپور (دبیر) سید محمد رضوی (مسئول کارآموزی‌ها) صادق تقوی (سردبیر نشریه) امیرحسین هوشمند ادامه مطلب…

نشریه میم

دانلود شماره ششم نشریه میم

شماره ششم نشریه علمی فرهنگی میم مدیرمسئول : حسین وفایی زنوز سردبیر : سینا خیرآبادی طراحی و صفحه آرایی : محمدرضا رمضانی همکاران این شماره : دکتــر شــایان ســیف، مهنــدس امیــن خانلــری، هومــن قنواتــی، محســن افشــاری، ســید محمــد رضــوی، میثــاق رضاپــور، محمدعلــی مهــدوی پــور، امیــر هوشــمند، محســن نــوری محمــد، زهــرا ســادات ادامه مطلب…