دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران  به منظور ترغیب دانشجویان به تحقیقات اصیل و ایجاد نشاط و و پویایی پژوهشی،  تصمیم گرفت جایزه دکتر هاشمی را هر سال به پایان نامه های برتر در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی شیمی، پلیمر و نفت پردیس دانشکده فنی اعطا کند. بدین منظور اولین دوره این مسابقه در هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۵ با همکاری انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر برگزار گردید.

سومین دوره این مسابقه، با تغییرات مهم در آیین نامه همراه شده است که در زیر آمده است. اعلام نتایج این دوره همزمان با جشن سالیانه مهندسی شیمی در اواخر اسفند ۱۳۹۶ خواهد بود.

آیین نامه دوره سوم مسابقه پایان نامه برتر، جایزه دکتر هاشمی