دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران  به منظور ترغیب دانشجویان به تحقیقات اصیل و ایجاد نشاط و و پویایی پژوهشی،  تصمیم گرفت جایزه دکتر هاشمی را هر سال به پایان نامه های برتر در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی شیمی، پلیمر و نفت پردیس دانشکده فنی اعطا کند. بدین منظور اولین دوره این مسابقه در هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴ با همکاری انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر برگزار گردید