برای ارتباط با انجمن علمی مهندسی شیمی می توانید از روش های زیر اقدام کنید:

 

۱- تماس با روابط عمومی انجمن به شماره ۰۹۳۷۹۰۳۶۸۶۵ (آقای نایینی)

۲- ارسال ایمیل به نشانی sacheengut@gmail.com

۴- ارسال پیام به تلگرام انجمن

۳- حضور در دفتر انجمن به نشانی دانشگاه تهران- دانشکده فنی – دفتر انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران