اخبار و فعالیت‌ها

Scientific Association of Chemical and Polymer Engineering Students at University of Tehran

راه‌های ارتباطی

انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

کجا هستیم؟

تهران، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دفتر انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

در شبکه‌های اجتماعی

  • شناسه تلگرام @SaCheEng_ut
  • شناسه اینستاگرام @SaCheEng_ut

تماس با انجمن علمی